Restauratie opleiding Amsterdam – UvA

Opleiding Conservering en Restauratie van cultureel erfgoed (Restauratiekunde) – UvA

De restauratie opleiding in Amsterdam heeft de naam “Conservering en restauratie van cultureel erfgoed (Restauratiekunde)”. Dit is een tweejarige master. De volledige opleiding tot restaurator bestaat uit drie delen.

  • een bachelordiploma geesteswetenschappen of natuurwetenschappen, met als verplicht onderdeel de eenjarige minor conservering en restauratie en (60 ECTS-studiepunten);
  • de tweejarige master Conservering en restauratie van cultureel erfgoed met een aanzienlijk deel praktijkscholing
  • een tweejarig postinitieel traject waarin de restaurator in opleiding zijn specialisatie (schilderkunst, moderne kunst, historische interieur, metaal, glas/keramiek, papier, hout, textiel) in een restauratieatelier op een zodanig professioneel niveau brengt, dat hij voldoet aan de internationale criteria voor restaurator.

Algemene informatie Minor

Studenten geesteswetenschappen en natuurwetenschappen kunnen de minor Conservering en restauratie, die voorbereidt op de opleiding tot restaurator, aan de UvA volgen. De opleiding ziet er als volgt uit: een bachelordiploma Geesteswetenschappen of Natuurwetenschappen, met daarin (optioneel) de minor Conservering en restauratie (30 EC) (de minor geeft vrijstelling voor de meeste toelatingstoetsen voor de selectieprocedure), geeft na selectie toegang tot de tweejarige Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage, met daarin een aanzienlijk deel praktijkscholing.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Voor meer informatie Minor

Algemene informatie Master

Tijdens de master Conservering & restauratie van cultureel erfgoed (Restauratiekunde) maak je kennis met de restauratietheorie- en praktijk van een geselecteerde discipline (schilderijen, metaal, glas en keramiek, boek en papier, historische binnenruimten, moderne kunst, textiel). Als restaurator houd je je bezig met de materiële zorg voor het cultureel erfgoed.

Vakken Conservering & restauratie

-Kunstgeschiedenis
-Restauratiegeschiedenis
-Conservation science
-Scheikunde
-Restauratiekunde

Toelatingseisen

De master is toegankelijk met een bachelordiploma van de UvA of een gelijkwaardig, erkend diploma van een andere universiteit in:
– De geesteswetenschappen, mits de minor Conservering en restauratie is gevolgd*
– De natuurwetenschappen, mits de minor Conservering en restauratie is gevolgd*

* Met name Algemene cultuurwetenschappen; Kunstgeschiedenis; Geschiedenis; Archeologie; Materiaalkunde; Scheikunde zijn geschikt, maar de examencommissie kan besluiten een bachelor op een ander gebied dan deze als relevant te beschouwen.

Er kunnen aanvullende eisen zijn, neem voor meer informatie contact op met de onderwijsinstelling of vraag een gratis brochure aan.

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de Master Conservering & restauratie van cultureel erfgoed heb je een goed inzicht in het brede gebied van conservering en restauratie van cultureel erfgoed en kun je aan de slag als restaurator.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Voor meer informatie Master

Algemene informatie Master Postinitieel traject I & II

Een tweejarig postinitieel traject waarin de restaurator in opleiding zijn specialisatie (schilderkunst, moderne kunst, historische interieur, metaal, glas/keramiek, papier, hout, textiel) in een restauratieatelier op een zodanig professioneel niveau brengt, dat hij voldoet aan de internationale criteria voor restaurator.

Voor meer informatie PI traject/ Post Master.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Informatie & Contact Opleiding C & R

Meer over de opleiding C & R informatie.

Opleiding/ secretariaat C & R contact.