Koerieren

Koerieren - Kunsttransport - conditiecontrole

Schilderijen en lijsten zijn kwetsbaar tijdens transport. Trillingen en veranderingen van klimaatomstandigheden kunnen een kunstobject ernstige schade toedoen. Ook is speciale aandacht vereist bij het hanteren en verpakken. Om kunstobjecten te vervoeren is gedegen vakkennis een niet te onderschatten toevoeging.

Om een goede beoordeling van de toestand van het schilderij te verzekeren voert atelier IDDI conditiecontroles uit. Dit gebeurt voor en na het vervoeren van de objecten. Ook kan de restaurator meereizen als koerier, zo kan de situatie tijdens het kunsttransport worden geobserveerd. Deze conditiecontrole wordt uiteraard gedocumenteerd op schrift en in beeld.

Onze restaurator heeft een koerierscursus afgerond. Naast het uitvoeren van verscheidene conditiecontroles is ervaring in huis voor het meereizen met kunstobjecten. Bruiklenen waren onder andere van het Rijksmuseum Amsterdam, Haags Historisch Museum, Museum Catharijneconvent in Utrecht, en het Dordrechts Museum.