kunstcollectie kunstverzameling conditiecontrole restauratie

Kunstcollectie

Kunst in Collecties en verzamelingen

Diensten voor kunstcollecties

Atelier IDDI biedt verschillende diensten op het gebied van het behoud van uw kunstcollectie. Beoogt wordt om de collectie zo stabiel mogelijk te houden. Hierbij wordt gekeken naar het klimaat, de locatie van de kunstwerken, inlijsten en ophanging van de schilderijen. Deze conditiecontrole kan zowel voor de gehele alsook voor een deel van de kunstcollectie worden uitgevoerd. Hierbij wordt alles gedocumenteerd in woord en beeld. Een inspectie resulteert in een advies voor het behoud en beheer van uw verzameling of kunstcollectie. Dit kan, indien nodig, ook in ogenschouw van kunsttransport en de bijbehorende documentatie voor de verzekering. Atelier IDDI heeft deze dienst onder andere anderhalf jaar uitgevoerd voor het Stedelijk Museum Amsterdam en een jaar bij het Rijksmuseum in Amsterdam.

Doel van een kunstcollectie / kunstverzameling

Kunsteigendommen kunnen in een kunstcollectie worden samengebracht. Het doel van een dergelijke collectie is om kunst toegankelijk te maken voor belangstellenden. Vaak worden hierbij kunstwerken in openbare ruimtes opgehangen, worden er rondleidingen gegeven, geëxposeerd en wordt kunst in bruikleen gegeven aan geïnteresseerden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om musea en galeries.

Vaak heeft een collectie van kunst ook tot doel een springplank te bieden aan kunstenaars om hun een podium te bieden voor hun kunst. Een kunstcollectie maakt dan ook vaak een selectie van kunst uit een bepaalde periode, stroming, locatie etcetera.

Een kunstcollectie kan tot doel hebben het interieur/exterieur te verfraaien om de werksfeer te verbeteren en de creativiteit te verhogen. Tevens is een belangrijke bijkomstigheid dat de bezichtigers bekend raken met deze kunst. Werknemers zijn vaak ook in de mogelijkheid kunst te selecteren om in hun werkruimte te worden opgehangen.

kunstcollectie conditiecontrole

kunstcollectie kunstverzameling conditiecontrole restauratie