schilderij verf vastzetten - restauratie atelier IDDI

Losse verf hechten / afbladderende verf consolideren

Losse verf, grondering, en vernis

Het hechten/ lijmen/ consolideren van losse verf is een veel voorkomende behandeling in de restauratiewereld van schilderijen. Veel schilderijen zijn immers onderhevig aan mechanische schades zoals stoten en butsen. Maar ook het klimaat speelt een rol in het ontstaan van losse en opstaande verf. Door schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid kan het doek of paneel gaan werken. Wanneer de droge en vaak brosse verf minder meewerkt dan de drager (paneel/ doek) ontstaan er spanningsverschillen. Hierdoor raakt de verf helemaal los, gaat opstaan, of barsten. Ook door waterschade kan de verf losraken.

Soms komt het ook voor dat het loslaten van de verf te maken heeft met de materialen die de kunstenaar heeft gekozen. Deze schade is dan inherent aan de schildertechniek. Om verder loslaten en risico van verfverlies te voorkomen is het belangrijk deze losse verf te hechten. Een voor beeld van een kunstenaars wiens verflaag vandaag de dag hebben te kampen met loskomende verf, oftewel delaminatie, is het werk van Karel Appel.

Naast het loslaten van de verflagen kan ook het vernis loslaten van de onderliggende lagen. Hetzelfde geldt voor de grondering.

De delaminatie kan op verschillende manieren worden gerestaureerd. Een consolidatiemiddel kan op verschillende wijzen worden aangebracht, zoals met een penseel, spuit of vernevelaar. Soms dient het hechten van de losse verf te worden uitgevoerd door eerst de verf te manipuleren om tot een meer veilige restauratie te komen. Hiervoor word weleens gebruik gemaakt van de warme spatel en/ of warme naald. Dat het hechten van losse verf een uitdaging kan zijn blijkt uit de volgende link. Met name als het een gevolg is van waterschade.
Let op, deze restauratie dient enkel uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd restaurator. Neemt u dus gerust contact op met het atelier. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
schilderij verf vastzetten - restauratie atelier IDDI
Losse verf hechten met behulp van een warme spatel
losse verf hechten- voor behandeling
losse verf consolideren – voor restauratie
losse verf hechten - na restauratie
losse verf consolideren – na restauratie