cursus restauratie – meest recent

recent gevolgde cursus restauratie

Atelier IDDI is op de hoogte van de meest recente restauratiemethoden door de universitaire opleiding en bijbehorende cursussen te volgen. Deze zijn gevolgd bij Stichting Restauratie Atelier Limburg, de Universiteit van Amsterdam en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Modular Cleaning Program