reconstructie schilderijen – 13e-eeuw tot moderne schilderijen

Docent: Charlotte Caspers e.a.: Reconstructies van schilderijen zijn gemaakt met behulp van materiaaltechnisch- en archiefonderzoek. Deze ondersteunden het bepalen van het beoogde eindresultaat door de kunstenaar.

Door het gebruiken van originele materialen en het zelf opspannen van het doek, planeren van het paneel, aanbrengen van de grondering en ondertekening, en de verflagen werden kwamen de knelpunten aan het licht, maar ook de verfeigenschappen. Op deze manier werd een nieuw inzicht verkregen van de gereconstrueerde schilderijen.

Reconstructies zijn gemaakt van Middeleeuwse iconen, 17e-eeuwse portretten, maar ook van bijvoorbeeld werken van Van Gogh en Breitner.

 

reconstructie schilderij - Van Gogh

van_gogh_reconstructie_charlotte_caspers