Otterbeek - restauratie schilderij

Restauratie schilderij Otterbeek

 ‘

Otterbeek - restauratie schilderij
Otterbeek – restauratie schilderij

Restauratie schilderij Otterbeek 

Je hoort wel eens van die spannende verhalen over ontdekkingen van schilderijen op een zolder, of een goedkope vondst van een schilderij op de rommelmarkt dat wordt aangekocht voor een prikje. Onlangs werd een verrassend werk ter restauratie aangeboden. Het ging om een schilderij van J.H. Otterbeek in Den Haag. Het werk ‘Vrouw met manden’ past binnen het oeuvre van de Haagse School.

Voorafgaand aan restauratie Otterbeek

Onlangs arriveerde dit schilderij ter restauratie op het schilderijenrestauratie – Atelier Iddi te Den Haag. Het schilderij van Otterbeek werd, samen met een Schelfhout, achterin een kast gevonden. De eigenaar was op de hoogte van de kunstenaar Schelfhout. Het schilderij van J.H. Otterbeek vond de eigenaar ‘ook wel aardig’, en gezien de vervuilde staat konden beide werken wel een restauratie gebruiken. Aangekomen op het restauratie stond een leuke verassing te wachten…

Restauratie Schilderij 

Het paneel (24,5 x 36 x 0,8 cm) werd in vervuilde staat ter restauratie aangeboden, door het vuil oogde de voorstelling grauw, vlekkerig, en flets. Verbeeld is een negentiende-eeuws geklede vrouw met manden, lopend in de duinen. Het zand en helmgras onder haar voeten loopt over in de achtergrond, waar de ziltgroene zee en de licht bewolkte lucht zichtbaar zijn. Deze voorstelling doet denken aan andere werken uit de Haagse school.

Otterbeek - voor restauratie - detail
Otterbeek – voor restauratie – grauw, flets en vlekkerig
Otterbeek - na restauratie - detail
Otterbeek – na restauratie – meer diepte, kleur en contrast

Voordat de restauratie aanving was het werk erg grauw en vlekkerig, dit is met de restauratie verholpen en het schilderij ziet er dan ook weer kleurrijk uit. Voorafgaand aan de restauratie is ook meer onderzoek gedaan door de eigenaresse naar de oorsprong van dit werk, en wat bleek…dit prachtige schilderij was het resultaat van een ets-voorstudie (vier staten) ‘Vrouw met Manden‘ welke zich in het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt. Deze ets geeft de vrouw in spiegelbeeld weer.

Otterbeek - vrouw met manden - ets - rijksmuseum
Otterbeek – Vrouw met manden – ets – rijksmuseum – meer info

Otterbeek – Den Haag 1839-1902

Jacobus Hermanus Otterbeek, zoon van een slijter, werd op 31 juli 1839 geboren in Den Haag. In deze stad werd hij, net als zijn collega’s van de Haagse School, tot schilder opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte hij in de hofstad, met uitzondering van een periode van enkele jaren in Parijs (1869 – 1878) (volgens een brief van F.H. Kaemmerer aan zijn vader op 14 mei 1869, volgens Scheen na 1878 (Scheen 1981, p. 389).

"<yoastmark

Otterbeek schilderde voornamelijk genretaferelen en portretten. Hij genoot een dergelijke status dat hij meerdere leden van de adelijke familie Van Rechteren Limpurg heeft geportretteerd, mogelijk in opdracht van Adolf Frederik Lodewijk (in 1851 heer in Den Haag). 27 December 1902 overleed Otterbeek in zijn geboortestad (zie overlijdensbericht).

Otterbeek – Haagse School en Pulchri Studio

Bij het schilderen ‘Vrouw met manden’ was Otterbeek zeker beïnvloed door kunstenaars van de Haagse School. Samen met zijn Pulchri Studio collega’s staat hij geportretteerd op een foto, deze werd aangeboden aan Andreas Schelfhout ter ere van zijn tachtigste verjaardag.

Prinsegracht, Hofje van Nieuwkoop. De werkende leden van Pulchri Studio. Foto aangeboden aan Andreas Schelfhout bij zijn 80e verjaardag - copyright Maurits verveer - haagsebeeldbank.nl
Prinsegracht, Hofje van Nieuwkoop. De werkende leden (zie onder *) van Pulchri Studio. Foto aangeboden aan Andreas Schelfhout bij zijn 80e verjaardag – copyright Maurits Verveer – voor inzoomen zie haagsebeeldbank.nl

Vrouw met manden

Het kleurenpalet van het schilderij ‘Vrouw met manden‘ doet denken aan dat van de schilderijen die door de kunstenaars van de Haagse School werden gemaakt. Als we naar de zeegezichten met figuren kijken dan zien we dat bijvoorbeeld Jozef Israëls dezelfde kleurvlakken van rood, geel, groen en blauw hanteert en dat J.H. Weissenbruch, Constant Gabriel en Willem Roeloefs dezelfde frisse kleuren gebruiken voor hun landschappen. Kortom, dit schilderij van Otterbeek is een genot voor het oog.

Otterbeek -vrouw met manden - schilderij na restauratie
Otterbeek -vrouw met manden – schilderij na restauratie

* De geportretteerde leden op de foto zijn: J. Destré, Samuel Verveer, Frid. Becker , J. Rheyn, J. Huygens, Blommers, Last, De Poorter, Hans, Schmidt Crans , Brunings , J.H. Weissenbruch, Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen, W. Maris, Generaal Van Mulken, W. Nakken, Hanedoes , J.G. Vogel, T. van Westrheene, C. Bisschop , S.J. v.d. Bergh, J. van Deventer, J. Bosboom, J.B. van Hove , J.W. van Borselen, J. de Rop, Ph. Sadée, P.C. Stortenbeker, E. Verveer, W. van Deventer, W. Hofman, J. van de Velde, J. Rachel, S. Sierig, J. Hingman, S. van Witsen, Joh. Gram, J.C. d’Arnaud Gerkens, P. Heise , R. Burnier, A. Ising, J. Hardenberg, C. Vosmaer, J. Heymans, C.A. Last, Dr. Lindo, J.H. Otterbeek, W. Stam, P. Stortenbeker, Van Frankenberg , J. Stortenbeker, F. Lintz, J. Stroebel, Matthijs Maris, J. Vrolijk, De Cocq , M. Verveer, J. Tideman, W. de Meyier, David Bles, J.B. Torn, Last Jr. en J.G. Smits.