Schilderij restauratie

restauratie schilderijen - tijdens vernisafname

Waarom restauratie van schilderijen spannend en leuk is

Het restauratieproces

Schilderijen vertellen een verhaal over de kunstenaar, voorstelling, techniek, maar ook over de eigenaar. Het is als het ware een document van de geschiedenis. Door in gesprek te gaan met de eigenaar wordt het vooronderzoek voor de restauratie van het schilderij gestart. Zuhura Iddi deelt haar onderzoeksmethoden graag met de eigenaar en onderzoeksinstituten en neemt u mee in haar zoektocht naar de (restauratie-)geschiedenis van uw schilderij. Deze vormt immers de basis voor de restauratie. Zo wordt bijvoorbeeld samen ontdekt welke onderdelen van het schilderij origineel zijn en wat eventuele latere toevoegingen/ restauraties zijn. Na het vaststellen van deze waarde (historisch, sentimenteel, materiaal-technisch) wordt  vastgesteld welke behandelmogelijkheden er zijn. In overleg wordt tot restauratie overgegaan. Elk schilderij is anders, elk verhaal is anders, en elke restauratie is anders. Dat maakt het hele restauratieproces zo spannend en boeiend.

Restauratiewerkzaamheden

Zuhura Iddi is eigenaar van schilderijenrestauratie - Atelier IDDI. Na in Den Haag te zijn gestart heeft zij haar praktijk uitgebreid naar Utrecht en Amsterdam. Hier restaureert zij schilderijen samen met freelancers en begeleidt zij stagiares. In het restauratieatelier voeren zij werk aan schilderijen uit voor musea en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen op doek, paneel, metaal, en andere dragers. Hieronder vallen dus ook schilderingen op plafond, wand en textiel. Indien nodig werken wij ook op locatie.

Voorbeelden van restauratie aan schilderijen

verwijderen geel vernis

vuil verwijderen

scheuren hechten

losse verf hechten

restauratie schilderijen - vastzetten losse verf - voor restauratie - schilderij restauratie atelier iddi den haag zuid holland

lacunes vullen

restauratie schilderijen -  lacunes gaten vullen- voor restauratie - schilderij restauratie atelier iddi den haag zuid holland

(test)vernissen

restauratie schilderijen -   (na testen) vernissen - atelier iddi - den haag - zuid holland

verlijmen

restauratie schilderijen - verlijmen - atelier iddi - den haag - zuid holland

wandbeschildering

restauratie schilderijen -  interieur- atelier iddi - den haag - zuid holland

Restauratie stappenplan

Iedere restauratie heeft een stappenplan,deze begint met een diagnose in het atelier of op locatie. Samen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Er bestaan meerdere opties:

  1. Een behandeling is niet noodzakelijk. Er zullen dus ook geen kosten volgen.
  2. Uw werk is met een kleine behandeling geholpen. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen vaak direct worden bepaald. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen van oppervlaktevuil zoals gehecht stof, rookaanslag/nicotine.
  3. Het object heeft een meer uitgebreide behandeling nodig. Het bepalen van de conditie van het werk heeft dan meer tijd nodig. U ontvangt een ontvangst-/afgiftebewijs wanneer u het werk op het atelier achterlaat. U zal een schriftelijk behandelvoorstel ontvangen waarin de volgende elementen worden vermeld.
  • Conserveren (ingrijpen om achteruitgang van het werk te voorkomen).
  • Conserveren en toonbaar maken (conserveren en kleine ingrepen voor de meest storende element).
  • Restaureren (alle handelingen om een object in een van tevoren vastgestelde toestand brengen).

Het behandelvoorstel kunt u op uw gemak doornemen. Na akkoord ontvangt u nogmaals een schriftelijke bevestiging. Tijdens de werkzaamheden aan uw schilderij wordt u op de hoogte gehouden van de restauratie. De restauratiewerkzaamheden worden vastgelegd op schrift en in beeld. Dit restauratierapport, kunt u na behandeling van ons ontvangen. Uw werk is tijdens de restauratie werkzaamheden beveiligd.