Wandbeschilderingen RUG, opgesteld in het historisch herenhuis ac- voor restauratie

Restauratie wandschilderingen in een historisch interieur van de Rijksuniversiteit Groningen

Restauratie wandschilderingen in een historisch interieur van de Rijksuniversiteit Groningen

Introductie

Video gemaakt door Danny Zwols

Oude_Boteringestraat_44_Groningen
Oude Boteringestraat 44, Groningen

De restauratie van zes bijzondere wandschilderingen gaat binnenkort plaatsvinden in een historisch interieur Groningen. Deze wandschilderingen hangen in het bestuursgebouw aan de Rijksuniversititeit Groningen. In één van de zalen aan de Oude Boteringenstraat 44 maken zij een groot onderdeel uit van de historische interieurdecoratie. In dit voormalig herenhuis  bevindt zich nu de kamer van de algemeen directeur. Voorheen, in de 19e eeuw, werd dit herenhuis bewoond door  de commissaris van de koningin. In deze periode zijn de wandschilderingen naar dit herenhuis gebracht om de kamer te decoreren. De herkomst van de wandschilderingen is onbekend. Vast staat dat dit voormalig herenhuis een zeer hoge monumentale waarde heeft.

Aanleiding voor de restauratie

Het bestuursgebouw wordt nu volledig gerenoveerd en gerestaureerd. In een deel van de wandstructuren zit asbest, door weer een verbouwing in de jaren ’70. Omdat de wandschilderingen zich in een slechte conditie bevinden zijn zij geselecteerd voor restauratie. De zes wandschilderingen zijn inmiddels gedemonteerd uit het historische interieur. In de aangrenzende balzaal staan zij nu naast elkaar opgesteld ter voorbereiding op de restauratie.

Wandbeschilderingen RUG, opgesteld in het historisch herenhuis ac- voor restauratie
Wandschilderingen RUG – voor restauratie

De wandschilderingen zijn uitgevoerd op doek en opgespannen op een houten raam. Deze grote schilderijen op doek waren verwerkt in de betengeling van het historische interieur. De wandschilderingen verbeelden allen een doorkijkje in een landschap, voorzien van bomen, heuvels en ruïnes. In deze landschappen zijn ook figuren en dieren afgebeeld. Omdat de wandschilderingen  zich in alle wanden van het historische interieur bevinden waan je je als het ware in een buitenruimte in een idyllisch herderslandschap.

Fotografie en documentatie van de conditie van de wandschilderingen

De conditie van de wandschilderingen is eerst vastgelegd in tekst en beeld. Zo werd een duidelijk startbeeld verkregen voor de restauratie. Alle wandschilderingen zijn professioneel gefotografeerd bij daglicht en UV-licht. Hierbij zijn  overzichtsafbeeldingen van voor- en achterkant gemaakt. Ook zijn heel veel detailafbeeldingen gemaakt van alle bijzonderheden, zoals schades en oude restauraties. Dit vooronderzoek hielp bij het begrijpen van de wandschilderingen. Hierdoor kon een nauwkeurige restauratiestrategie worden gemaakt.

Schadebepaling van de zes wandschilderingen

Tijdens het vooronderzoek van de wandschilderingen bleken er veel aandachtspunten te zijn. Er waren veel slecht uitgevoerde restauraties die nu voor problemen zorgden. Zo komen veel oude vullingen en inzetstukken los. Ook zijn er veel oude overschilderingen erg verkleurd. Deze overschilderingen bedekken ook grote delen van de originele verf. De verf van de wandschilderingen is erg versleten.  Op deze verflagen zit een dikke gele laag vernis en vuil. Tot slot drukken de opspanramen door het doek. Hierdoor is de verf gaan barsten en het doek gaan vervormen. Niet alleen moeten de schilderijen weer stabiel zijn voor de toekomst, ook dient het uiterlijk te worden hersteld. Het doel is dat de wandschilderingen straks weer passen in het gerestaureerde historische interieur.

wandbeschildering voor restauratie - daglicht
wandschilderingen voor restauratie – daglicht
wandbeschildering voor restauratie - UVlicht
wandschilderingen voor restauratie – UVlicht

Vervolg van de restauratie van de wandschilderingen in het voormalig herenhuis van de RUG

Dit is de eerste blog over het restauratieproces van de wandschilderingen in het bestuursgebouw. De restauratie van de wandschilderingen is een samenwerking tussen Maikki Kivinen conservering en Atelier IDDI. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van de restauratie van dit historisch interieur? En wilt u meer te weten komen over dit voormalig herenhuis? Schrijft u zich dan in voor deze blog. Ander restauratienieuws kunt u hier vinden.