calamiteit waterschade schilderij restaurator

Waterschade schilderij – schade door water

Calamiteit - Waterschade aan Schilderijen: Oorzaken, Gevolgen en Deskundige Behandeling

Behandeling van Waterschade door Atelier IDDI

Waterschade, zoals schimmel, aan schilderijen kan diverse oorzaken hebben, waaronder overstromingen, regenwater, bluswater en lekkende waterleidingen. Atelier IDDI staat paraat om snel en professioneel op te treden bij calamiteiten, waarbij zowel indirecte als directe schade aan uw schilderijen wordt behandeld.

Bij waterschade aan uw schilderijen biedt Atelier IDDI deskundige hulp. Een spoedbehandeling is mogelijk om verdere schade te voorkomen, en de kosten worden vaak vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Wij stellen gedetailleerde schaderapporten op voor een soepele schadeafhandeling en werken samen met restauratoren van verschillende disciplines.

Direct advies in geval van waterschade:

 • Haal schilderijen weg uit het getroffen gebied.
 • Verplaats schilderijen met de beeldzijde naar boven om verfverlies te voorkomen.
 • Ontdoe natte schilderijen voorzichtig van hun lijst.
 • Raak het verfoppervlak niet aan, veeg geen vuil weg, forceer geen droging, en verpak natte objecten niet in plastic.

Vocht en Verflagen: Een Delicate Balans

Vocht en Verflagen: Calamiteit Met Een Delicate Balans

Een te vochtig klimaat kan diverse vormen van waterschade veroorzaken. Atelier IDDI behandelt schilderijen met verschillende materialen zorgvuldig, rekening houdend met de specifieke reacties op klimaatveranderingen en vochtigheid. Voor meer informatie over waterschade en behandelingen kunt u hier enkele voorbeelden bekijken. Neem direct contact met ons op voor professionele en snelle hulp bij waterschade aan uw kunstcollectie.

calamiteit schilderij waterschade overstroming schilderij schilderij restaurator waterschade overstroming

Impact van Waterschade op Schilderijen

Impact van Waterschade op Schilderijen

 • Uitzetten en Krimpen: Verhoogde luchtvochtigheid kan hygroscopische materialen, zoals hout en linnen, doen uitzetten en bij droging weer laten krimpen. Dit veroorzaakt spanningen in het materiaal.
 • Schimmelgroei: Vervuilde delen kunnen schimmelgroei bevorderen, wat de verf- en vernislagen aantast.
 • Losse verf: Direct contact met water verandert de materiaalsamenstelling en beïnvloedt de hechting tussen verschillende onderdelen.
 • Pigmentverlies en Verfhechting: Water kan pigmenten losmaken van het bindmiddel in de verf. Bij meerdere verflagen kan de hechting tussen de lagen verzwakken.
 • Onomkeerbare Schade: Vochtgevoelige materialen nemen vocht op, zwellen op en keren na droging niet meer terug naar hun oorspronkelijke dikte, wat leidt tot onomkeerbare schade.

Advies bij een calamiteit - waterschade aan schilderijen

* Neem contact op met onze experts om de waterschade aan uw kunstwerk(en) te beperken.

 • Haal de schilderijen weg uit het gebied met water. Verplaats de schilderijen met de beeldzijde naar boven, met name wanneer de verf afbladdert. Dit voorkomt verder verfverlies.
 • Ontdoe vervolgens de natte schilderijen van hun lijst.

!!! Raak het verfoppervlak niet aan. Veeg ook geen vuil/ modder weg, dit kan tot meer schade leiden.

!!! Objecten niet geforceerd drogen.

!!! Natte objecten niet inpakken in plastic, ter voorkoming van schimmelgroei.

Specifieke Waterschade Scenario's: Bluswater en Vervuiling

Specifieke Waterschade Scenario's: Bluswater en Vervuiling

Vervuiling door Bluswater

 • Aantasting door Vuildeeltjes: Vuildeeltjes in bluswater kunnen achterblijven op vernis- en verflagen, wat verschillende vormen van aantasting veroorzaakt.
 • Kalk en Bindmiddel: Kalk uit stucmuren of gipsplaten, en bindmiddel als beenderlijm uit bijvoorbeeld lijsten, kan oplossen en schade veroorzaken.

Schimmelschade

 • Ontwikkeling door Hoge Vochtigheid: Niet direct opgemerkte waterschade kan schimmelontwikkeling veroorzaken. Schimmels tasten vernis- en verflagen aan en moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
 • Onvermijdbare Diepe Schimmel: Voor sommige materialen, zoals dragerweefsels, bestaat geen methode om schimmel volledig te verwijderen zonder schade aan te richten.

Diverse Schade-effecten van Water op Schilderijen

 • Oplossen van Verfis en Materialen: Water kan bepaalde verf oplossen en materialen uiteen laten vallen.
 • Hygroscopische Materialen: Hout en linnen nemen water op, zetten uit en krimpen na droging meer dan het oorspronkelijke formaat, wat kan leiden tot schilfering en verfverlies.
 • Muting en Verzwakking van Hechting: Water muteert via craquelures of poreuze delen naar onderliggende lagen en verzwakt de hechting.
 • Oxidatie van Metalen: Metalen onderdelen oxideren en verzwakken, wat de ophanging en bevestiging van het doek kan aantasten.
calamiteit: waterschade & schimmel- voor restauratie
waterschade & schimmel - na restauratie
calamiteit: waterschade & schimmel - na restauratie

Voorbeelden waterschade

Bijna alle hieronder behandelde objecten, m.u.v. het schilderij met schimmel, zijn op locatie transportklaas gemaakt. De restauraties zijn uitgevoerd op het atelier.

 • 1 wandschildering, aantasting door vervuild bluswater, particuliere collectie Leiden.
 • 8 schilderijen met waterschade en schimmel door lekkage dak, particuliere collectie Haarlem 2016.
 • 12 schilderijen, aantasting bluswater, roet en hitte, particuliere collectie Den Haag.
 • 7 schilderijen met aantasting door roet en verhoogde relatieve luchtvochtigheid, particuliere collectie Den Haag.
 • 1 schilderij, aantasting vocht en schimmel, particuliere collectie Den Haag.
 • 24 schilderijen, aantasting door poeder uit ABC brandblusser, particuliere collectie Amsterdam 2013
 • 2 schilderijen, waterschade door daklekkage, Utrecht.

 

Vocht en verflagen

Een klimaat dat te vochtig is kan resulteren in verscheidene vormen van waterschade. Omdat een schilderij bestaat uit verschillende materialen zullen deze allemaal anders reageren op klimaatwisselingen en vocht. De vezels van een doek kunnen sterk reageren op veranderingen in de relatieve luchtvochtigheid. De grondering en de verf zijn doorgaans meer stug. Door spanningsverschillen kunnen bijvoorbeeld hechtingsproblemen optreden tussen de drager (doek/ paneel) en de hierop liggende lagen (grondering, verf, vernis). Andere vormen van schadeverschijnselen zijn bijvoorbeeld deformatie en verkleuring van het canvas, en verfverlies. Via deze link zijn ook enkele voorbeelden te zien.