Waterschade schilderij – schade door water

Waterschade aan uw schilderij, zoals schimmel, kan door onze experts op zeer korte termijn worden vastgesteld. Een spoedbehandeling is mogelijk, ter voorkoming van vervolgschade. Uw verzekeringsmaatschappij vergoed waterschade. Om de schadeafhandeling voorspoedig te laten verlopen maken wij voor u een toegespitst schaderapport.

Onze contactgegevens
Wij beschikken over een grote ruimte. tevens werken wij nauw samen met restauratoren van andere disciplines. Desgewenst kunnen wij op korte termijn een team samenstellen.

Advies bij waterschade aan schilderijen

* Vraag direct advies aan een restaurator om de waterschade aan uw kunstwerk(en) te beperken.

  • Haal de schilderijen weg uit het gebied met water. Verplaats de schilderijen met de beeldzijde naar boven, met name wanneer de verf afbladdert. Dit voorkomt verder verfverlies.
  • Ontdoe vervolgens de natte schilderijen van hun lijst.

!!! Raak het verfoppervlak niet aan. Veeg ook geen vuil/ modder weg, dit kan tot meer schade leiden.

!!! Objecten niet geforceerd drogen.

!!! Natte objecten niet inpakken in plastic, ter voorkoming van schimmelgroei.

waterschade & schimmel- voor restauratie
waterschade & schimmel - na restauratie
waterschade & schimmel - na restauratie

Voorbeelden waterschade

Bijna alle hieronder behandelde objecten, m.u.v. het schilderij met schimmel, zijn op locatie transportklaas gemaakt. De restauraties zijn uitgevoerd op het atelier.

  • 1 wandschildering, aantasting door vervuild bluswater, particuliere collectie Leiden.
  • 8 schilderijen met waterschade en schimmel door lekkage dak, particuliere collectie Haarlem 2016.
  • 12 schilderijen, aantasting bluswater, roet en hitte, particuliere collectie Den Haag.
  • 7 schilderijen met aantasting door roet en verhoogde relatieve luchtvochtigheid, particuliere collectie Den Haag.
  • 1 schilderij, aantasting vocht en schimmel, particuliere collectie Den Haag.
  • 24 schilderijen, aantasting door poeder uit ABC brandblusser, particuliere collectie Amsterdam 2013
  • 2 schilderijen, waterschade door daklekkage, Utrecht.

 

Vocht en verflagen

Een klimaat dat te vochtig is kan resulteren in verscheidene vormen van waterschade. Omdat een schilderij bestaat uit verschillende materialen zullen deze allemaal anders reageren op klimaatwisselingen en vocht. De vezels van een doek kunnen sterk reageren op veranderingen in de relatieve luchtvochtigheid. De grondering en de verf zijn doorgaans meer stug. Door spanningsverschillen kunnen bijvoorbeeld hechtingsproblemen optreden tussen de drager (doek/ paneel) en de hierop liggende lagen (grondering, verf, vernis). Andere vormen van schadeverschijnselen zijn bijvoorbeeld deformatie en verkleuring van het canvas, en verfverlies. Via deze link zijn ook enkele voorbeelden te zien.