Restaureren en Conserveren

restaureren en conserveren

Restaureren en Conserveren

In dienst van de kunst

Bij schilderijenrestauratie-atelier Atelier IDDI richten wij ons bij het restaureren en conserveren op het schilderij zelf en op uw wensen. Dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk uw wensen meenemen in de behandeling. De mogelijkheden wat betreft de behandeling worden echter gedicteerd door de conditie en de eigenschappen van het schilderij zelf. Elk schilderij is namelijk anders.

Onze werkzaamheden

Wij zijn academisch opgeleid en hebben ervaring met het werken voor particulieren, musea, en andere (culturele) instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen op doek, paneel, metaal, en andere dragers. Hieronder vallen dus ook schilderingen op plafond, wand en textiel. Indien nodig werken wij ook op locatie.

Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden

verwijderen geel vernis

vuil verwijderen

scheuren hechten

losse verf hechten

restaureren en conserveren - vastzetten losse verf - voor restauratie - schilderij restauratie atelier iddi den haag zuid holland

lacunes vullen

 restaureren en conserveren - lacunes gaten vullen- voor restauratie - schilderij restauratie atelier iddi den haag zuid holland

(test)vernissen

restaureren en conserveren -  (na testen) vernissen - atelier iddi - den haag - zuid holland

verlijmen

restaureren en conserveren -  verlijmen - atelier iddi - den haag - zuid holland

wandbeschildering

restaureren en conserveren -  interieur- atelier iddi - den haag - zuid holland

Restauratie stappenplan

Iedere restauratie heeft een stappenplan,deze begint met een diagnose in het atelier of op locatie. Samen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Er bestaan meerdere opties:

  1. Een behandeling is niet noodzakelijk. Er zullen dus ook geen kosten volgen.
  2. Uw werk is met een kleine behandeling geholpen. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen vaak direct worden bepaald. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen van oppervlaktevuil zoals gehecht stof, rookaanslag/nicotine.
  3. Het object heeft een meer uitgebreide behandeling nodig. Het bepalen van de conditie van het werk heeft dan meer tijd nodig. U ontvangt een ontvangst-/afgiftebewijs wanneer u het werk op het atelier achterlaat. U zal een schriftelijk behandelvoorstel ontvangen waarin de volgende elementen worden vermeld.
  • Conserveren (ingrijpen om achteruitgang van het werk te voorkomen).
  • Conserveren en toonbaar maken (conserveren en kleine ingrepen voor de meest storende element).
  • Restaureren (alle handelingen om een object in een van tevoren vastgestelde toestand brengen).

Het behandelvoorstel kunt u op uw gemak doornemen. Na akkoord ontvangt u nogmaals een schriftelijke bevestiging. Tijdens de werkzaamheden aan uw schilderij wordt u op de hoogte gehouden van de restauratie. De restauratiewerkzaamheden worden vastgelegd op schrift en in beeld. Dit restauratierapport, kunt u na behandeling van ons ontvangen. Uw werk is tijdens de restauratie werkzaamheden beveiligd.